Em chào mọi người ạ. Mọi người có thể giúp em về lập trình C hoặc C++ trong môn xử lý ảnh không ạ?