Ai cho mình xin code mẫu về bài ứng dụng chuỗi để nhân,chia 2 số cực lớn.Đề mình tham khảo. Bí qua [IMG]images/smilies/smile.png[/IMG]