Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Lập trình hướng đối tượng

  Đề: Nhập tọa độ tâm và quỷ đạo đường tròn. Xuất ra tọa độ tâm, quỷ đạo, chu vi , diện tích của đường tròn
  Code của mình máy báo cần phải tạo lại class Point. Xin cho mình biết sai chổ nào. Xin cảm ơn!!!
  //Point.h
  #include <iostream>
  using namespace std;

  class Point
  {
  private:
  double x;
  double y;
  public:
  Point(double xx=0, double yy=0):x(xx),y(yy){};
  friend istream & operator >>(istream &, Point &);
  friend ostream & operator <<(ostream &, Point &);
  double distance(Point);
  };
  //Point.cpp
  #include "Point.h"

  istream & operator >>(istream &in, Point &P)
  {
  cout<<"x: ";
  in>>P.x;
  cout<<"y: ";
  in>>P.y;
  return in;
  }
  ostream & operator <<(ostream &out, Point &P)
  {
  out<<"("<<P.x<<","<<P.y<<")"<<endl;
  return out;
  }
  double Point::distance(Point P)
  {
  return sqrt((P.x-x)*(P.x-x)+(P.y-y)*(P.y-y));
  }
  //Circle.h

  #include "Point.h"

  class Circle
  {
  private:
  Point M;//quy dao cua diem M quay quanh tam I
  Point I;//tam
  public:
  Circle():M(0,0),I(0,0){};
  friend istream & operator >>(istream &, Circle &);
  friend ostream & operator <<(ostream &, Circle &);
  double perimeter();
  double area();
  };
  //Circle.cpp
  #include "Circle.h"

  istream & operator >>(istream &in, Circle &C)
  {
  cout<<"Nhap toa do tam I: "<<endl;
  in>>C.I;
  cout<<"Nhap toa do M: "<<endl;
  in>>C.M;
  return in;
  }
  ostream & operator <<(ostream &out, Circle &C)
  {
  cout<<"Toa do tam I = ";
  out<<C.I;
  cout<<"Toan do diem M = ";
  out<<C.M;
  return out;
  }
  double Circle:erimeter()
  {
  double R;
  R=I.distance(M);
  return 2*R*3.14159;
  }
  double Circle::area()
  {
  double R;
  R=I.distance(M);
  return R*R*3.14159;
  }
  //MainProg.cpp
  #include "Circle.h"
  #include "Point.h"
  #include <conio.h>

  void main()
  {
  Circle C;
  double result;
  cout<<"Nhap toa do tam va quy dao M cua duong tron"<<endl;
  cin>>C;
  cout<<C;
  result=C.perimeter();
  cout<<"Perimeter = "<<result<<endl;
  result=C.area();
  cout<<"Area = "<<result<<endl;
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  theo mình thì bạn nên khai báo thêm hàm toán tử "=" nữa[IMG]images/smilies/biggrin.png[/IMG]

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  copy cả cái lỗi đó được ko? Ta chạy chỉ thấy nó báo sqrt chưa được khai báo, chỉ cần thêm #include <cmath> ở Point.h là được.


  ---góp ý thêm là những hàm nào ko làm thay đổi Point/Circle thì nên thêm const vào phía sau hàm đó. Vd:
  double distance(Point);
  thì nên viết là
  double distance(Point)const;


  ---khi truyền tham số thì trừ phi tham số là primitive types (char, int, short, float, double, v.v...) thì nên truyền theo tham chiếu (&). Những tham số nào ko bị thay đổi thì nên thêm const.
  vd:
  double distance(Point)const;
  viết lại là
  double distance(const Point&)const;

  ostream & operator <<(ostream &out, Circle &C);
  viết lại là
  ostream & operator <<(ostream &out, const Circle &C);


  ---trong toán tử << của Circle thì sửa cout thành out.


  ---do toán tử << của ostream trả về ostream nên cout << x trả về cout, cout << x << y << z cũng trả về cout, nên có thể viết tắt ở những chỗ:
  out<<"("<<P.x<<","<<P.y<<")"<<endl;
  return out;
  viết gọn là
  return out<<"("<<P.x<<","<<P.y<<")"<<endl;

  cout<<"Toa do tam I = ";
  out<<C.I;
  cout<<"Toan do diem M = ";
  out<<C.M;
  return out;
  viết gọn là
  return out<<"Toa do tam I = "<<C.I<<"; Toan do diem M = "<<C.M;


  ---nếu các phần tử trong 1 class đã có default ctor hết rồi thì khỏi cần viết default ctor cho nó cũng được.
  Hoặc nếu có viết thì M(0,0),I(0,0) có thể viết là M(), I()

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Cảm ơn INTP !!
  Có một điều nửa, là bài tập này nếu gộp lại viết trên cùng một file.h thì chương trình chạy được, còn khi tách ra 2 file.h( Point.h và Cricle.h) thì lại ko chạy được nguyên nhân là sao z? Xin INTP chỉ với. Xin cảm ơn

 5. #5
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  sao lại ko chạy được @_@ Copy cái dòng lỗi paste lên đây để xem mới biết...

  à có lẽ do lỗi định nghĩa lại lớp Point/Circle. Phải thêm include guards vào Point.h và Circle.h

  #ifndef POINT_H
  #define POINT_H

  //... nội dung của Point.h

  #endif


  #ifndef CIRCLE_H
  #define CIRCLE_H

  //... nội dung của Circle.h

  #endif


  #ifndef <X> tức là nếu chưa định nghĩa (if not define) X thì sẽ chạy tất cả những gì bên dưới. #define <X> - định nghĩa X để lần sau #include "Point.h" thì #ifndef <X> sẽ trả về false, ko chạy những gì bên dưới #ifndef <X> nữa => chỉ include file Point.h 1 lần (Nếu có #if thì phải có #endif). Chọn tên X sao cho khó/không bị trùng. Thông thường lấy tên file viết in hoa...

 6. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Cảm ơn INTP nhiều!!!
  Thì ra là lỗi định nghĩa lại lớp.
  Một lần nữa xin cảm ơn INTP. Chức bạn sức khỏe

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •