Lỗi nó như thế này ....

Ai giúp với

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 23-09-2014 lúc 01:46 PM - - -

Không ai giúp à? ._.