em mới tập học lập trình c/c++ ạ. có gì mong anh chị chỉ giáo.
máy em dùng win8 64bit, không hiểu sao em cài c/c++ được rồi, chạy viết code rồi, chạy chương trình là nó báo lỗi như này nên làm em chẳng thực hành được mấy anh chị giúp e với.

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 24-09-2014 lúc 03:05 PM - - -

có tool nào hỗ trợ không vậy mn