Có lẽ đây là chủ đề khá cũ, dù đã đọc mấy bài trong diễn đàn cùng chủ đề nhưng e vẫn chưa thật sự về lệnh return


ví dụ trong code:


#include"stdio.h"
#include"conio.h"
#include"math.h"
int soNT(long n){
if(n==0||n==1) return 0;
for(long i=2;i<=sqrt(n);i++)
{
if(n%i==0)
return 0;
}
return 1;
}

main(){
for(long i=1;i<=10;i++)
{
if(soNT(i))
printf("% d",i);
}
getch();
}

thì return 0 nghĩa là false
nhưng một số code khác e thấy return 0; đặt ở cuối và hình như đặt hay không thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả.(??????)
Vậy bản chất return là gì vậy ạ???
Mong các cao nhân chỉ giáo