Trích dẫn Gửi bởi conrongchautien
Có lẽ bạn đang tìm cái này

Mã:
int sum = 0;for( int i = 2 ; i * i < N ; i ++ )    sum += (N % i == 0) * isPrime(i) * i;
@^^ *Facepalm *