Thầy giáo giao cho em đống bài tập đồ họa. Hic bắt lập trình trên C++. Đề bài là: Viết chương trình thể hiện một ô tô chuyển động ngang qua màn hình. Nếu gặp
biên màn hình thì chuyển động theo chiều ngược lại. Em học kém lập trình nên bó tay. Mong các anh chị nào biết thì giúp e code với ạ em xin tks anh chị [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]