Các anh cho em hỏi là trong thuật toán quay lui. Khi đã xây dựng xong n phần tử của 1TH rồi thì em muốn cái n phần tử đấy phải thỏa mãn điều kiện gì đó thì mới in ra còn không sẽ tiếp tục bactrack. Em ở đây dùng hàm for rồi trong đấy là hàm if. Thì em muốn hỏi là em if có 1 cái không thỏa mãn thì sẽ không in ra nữa và tiếp tục backtrack thì code nó sẽ là ntn ạ?
ví dụ là: chỉ in ra những trường hợp mà 2 số liên tiếp trong tập hợp không bằng nhau
for(int i=1;i<=n;i++){
if(a[i]==a[i+1]){...}
}

thì em nên dùng code gì trong dấu ... ạ?