in ra màn hình n dòng các dấu * theo hình đường chéo

1 *
2 *
3 *
4 *
5 *