Ai biết dùng phần mềm C nào cho win 7 64bit không ạ chỉ em với
Thank mọi người....