Em là thành viên mới. Mong mọi người gúp đỡ. Bọn em đc giao 1 bài tập là: Xây dựng chương trình đọc file ảnh *.bmp và đưa lên màn hình.
Em k biết bắt đầu từ đâu. Mọi ng giúp e với. Thanks m.n nhiều.