Chập chững tìm hiểu lập trình [IMG]images/smilies/biggrin.png[/IMG] ,mình đang không hiểu rõ lắm về cái sơ đồ khối của vòng lặp for cho lắm, các bạn vẽ thử giúp mình một bài đơn giản này với:
Ví dụ:
Nhập một số nguyên n. tính tông: S=1+2+3+...+n

Cám ơn các anh/chị/bạn [IMG]images/smilies/biggrin.png[/IMG]

p/s: Cho mình hỏi thêm là sau này viết một phần mêm (cỡ 100 dòng) thì sơ đồ khối là điều rất cần thiết phải ko ?