mọi người ai biết tính biểu thức tiền tố trên cây. xin cho tui xin code. tui mới học CTDL mà hông nắm rỏ lắm . ai biết cho tui xin cái code làm nền tảng !!!. mọi người viết đơn giản thôi nhe!!!