Mình đi lang thang trong diễn dàn thấy có khá nhiều thớt bàn luận về các ngôn ngữ lập trình nhưqng mình vẫn chưa hiểu là thế mạnh của ngôn ngữ C++ là gì, mong mọi người giải đáp thắc mắc này với