Gác C qua một bên học C++ đi. trên lý thuyết cũng có nói mà C++ là phần mở rộng của ngôn ngữ C mà đúng không ? mà theo lịch học thì tốt hơn vì còn phải thi cử nữa chứ [IMG]images/smilies/biggrin.png[/IMG]