Hè này mình muốn thưc tập(phần mềm)
A e cho mình hỏi ở HN có chỗ nào có thể giúp mình không nhỉ?[IMG]images/smilies/waiting.gif[/IMG]