ai biết về chuyên nghành tin học viễn thông cho mình biết thêm với
mình đang cố gắng tìm hiểu về nó nhưng chưa đâu tới đâu cả
bất cứ cái j cũng dc[IMG]images/smilies/clap_grin.gif[/IMG]