chào các huynh..! em muốn hỏi là các lớp học CCNA tại các trung tâm ở TP. HCM (như Nhất Nghệ) có xác suất thi đậu là khoảng bao nhiêu phần trăm, và có phải nếu như sau khi học xong khóa học mà thi rớt thì mỗi lần thi lại có phải đóng 250$ không? trung tâm nào là đáng tin cậy nhất để đăng ký ? Mong nhận được hồi âm của các sư huynh sư tỷ! (hiện tại em đã có 1 tấm bằng cử nhân công nghệ thông tin)