Em muốn làm lập trình viên về C# nhưng không biết rõ yêu cầu của các công ty thế nào? Cho em hỏi là nếu trình độ ngang với các sách về C# của Apress thì có đủ để đi làm không? Em xin cảm ơn.