Không ít người đam mê,nhưng lại ko có cơ hội vào trường lớp.Xin hỏi các vị có khóa đào tạo online nào đc thành lập, đào tạo chuyên nghiệp và có chưng chỉ ko?
thanks!