Em biết là chủ đề này có nhiều trên diễn đàn nhưng em vẫn muốn hỏi một cách chắc chắn, em đang học ngành An toàn thông tin và em muốn theo chuyên ngành an ninh mạng, cơ mà em không biết bắt đầu như thế nào khi mà em đã bước vào năm học thứ 2 rồi, em đang rất bế tắc và chưa vạch ra được một con đường cụ thể để đi... Mọi người ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em ít, em nên bắt đầu thế nào, cần học những cái gì?? Em cảm ơn nhiều ạ !!