Nhận dạy kèm khóa học lập trình quản lý số liệu VBA EXCEL từ Cơ Bản đến Nâng Cao
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
- Học viên sẽ nắm chắc Kiến Thức, Kinh Nghiệm về Quản lý và tối ưu xử lý dữ liệu bảng tính trong các ứng dụng Phần Mềm xử lý dữ liệu với VBA Excels.
- Những Kiến thức, Kinh nghiệm mà bạn lĩnh hội được trong phần Chương Trình này sẽ giúp bạn luôn đưa ra được những giải quyết bài toán tối ưu, hiệu quả và đặc biệt là giúp bạn phát triển được các ứng dụng tương tác, xử lý dữ liệu trên bảng tính Excels với VBA.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Bộ công cụ sử dụng:
• SQL Server Management Studio 2008
• Notepad++
• SQL Navigator, SQL Developer
• Microsoft Office Excel
2. Kiến Thức – Kinh Nghiệm học viên sẽ lĩnh hội được:
o Securing Database and Managing permissions in SQL Server:
• Cài đặt và cấu hình các công cụ lập trình.
• Kiến thức, Kinh Nghiệm về quản lý cấu hình tài khoản và quyền của các thành viên trên dữ liệu dùng chung của dự án.
• Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.
o Defining Tables , Database Diagramming and Entity Relationships Model:
• Kiến thức, Kinh Nghiệm về định nghĩa thực thể (table) và kho dữ liệu (database).
• Kiến thức, kinh nghiệm về phân tích và đưa ra mô hình quản lý dữ liệu tập trung tối ưu hóa – 1Nf, 2Nf và 3Nf .
• Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.
o SQL Query with T-SQL languages
• Kiến thức, Kinh Nghiệm về Ngôn Ngữ Truy Vấn T-SQL (giúp cho việc thực thi các nghiệp vụ xử lý dữ liệu bảng tính 1 cách dễ dàng, chuyên nghiệp và tối ưu).
• Kiến thức về Create, Alter, Constraints Insert, Update, Delete, Like, Join Data, Select..Case, With, Ranks Cursors,…
• Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.
o Working with Backup & Restore database
• Kiến thức, Kinh Nghiệm về Quản lý dữ liệu thông qua các nghiệp vụ Sao Lưu (Backups) và phục hồi (Restore)- giúp đảm bảo lưu trữ dữ liệu của các ứng dụng bảng tính Excels.
• Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.
o Import & Export in SQL Server
• Kiến thức, Kinh Nghiệm về Nhập – Xuất dữ liệu qua lại giữa các ứng dụng với nhau: Access to Excels, Excels to Access, SQL to Excels, Excels to SQL, SQL to SQL,...
• Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.
o Macros
• Kiến thức, Kinh Nghiệm về Macro (tạo, lập trình và cấu hình Macro trong VBA để ứng dụng vào các modules xử lý số liệu).
o Working with Range & Variant
o Khai thác chuyên sâu đối tượng RANGE, kiến trúc của biến VARIANT, xử lý tất cả tình huống hoạt động của RANGE trong bảng tính.
o a

Mọi thông tin liên hệ: Phạm Minh Quân – Quanpm
SĐT : 0964 225 785
Mail: quanpm0980@gmail.com
(Tốt nghiệp ĐH Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội với hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển và quản lí các dự án C#.NET - ASP.NET MVC Portals - J2EE WebPortals - Mobiles Apps - Oracle Portals) với các vị trí PL,PM ở 1 Tập Đoàn Phần Mềm tại Hà Nội.

Từ khóa : dạy kèm vba excel, dạy kèm vba ở hà nội, dạy kèm vba hcm, khóa học vbs excel, khóa học vba, học vba excel ở hà nội