iMIC dự kiến sẽ Khai Giảng khóa học KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH DỰ ÁN ASP.NET MVC 4 - 5.
Học viên sẽ nắm chắc kiến thức cũng như kinh nghiệm khi lập trình phát triển Dự Án WebPortals với ASP.NET MVC.

KIẾN THỨC - KINH NGHIỆM SAU KHÓA HỌC
- Phân tích thiết kế hệ thống.
- HTML5 – CSS3 – JQuery & Ajax.
- ASP.NET MVC 4 – 5:
- Introduction to MVC 4 framework, ASP.NET 4-5 Applications.
- ASP.NET MVC 4-5 Application & Map Routing Configuration.
- ASP.NET MVC 4-5 Web Page Design with HTMLHelper & Extension Classes.
- ASP.NET MVC 4-5 Site Layout with View Page, Layout Page và Partial Page.
- ASP.NET MVC 4-5 Sharing Data in Controllers và Views Components.
- ASP.NET MVC 4-5 LinQ to SQL, SQL Server Data và Entity Frameworks.
- ASP.NET MVC 4-5 ASPX Code & Razor Code với Jquery Library.
- ASP.NET MVC 4-5 Ajax & Jquery.
- ASP.NET MVC 4-5 PROJECTS

- Thời lượng khóa học: 80h ~ 3,5 tháng.
- Chuyên gia: Phạm Công Minh - với hơn 10 năm Kinh Nghiệm Giảng dạy, Phát triển và Quản lý Dự Án C# / ASP.NET MVC.

• Comments:
o Tham khảo thông tin Chất Lượng Đào Tạo tại iMIC qua các Học Viên tiêu biểu của Khóa học ASP.NET MVC4-5:
1. Bùi Trọng Minh - 0982 693 532
2. Nguyễn Duy Khánh - 0976 698 089
3. Vũ Hoàng Nam - 0966 552 491

- Chuyên gia: Phạm Công Minh
- Kinh Nghiệm: Hơn 10 năm KINH NGHIỆM tại các vị trí PL,PM về phát triển và Quản trị dự án C# / ASP.NET MVC, sẽ giúp các bạn sớm thành công trong ngành CNTT - CNPM.
o Lịch dự kiến khai giảng: 19h30 - Thứ 7 - Ngày 25/07/2015.