Chào các bạn!

Mình cũng có một chút kinh nghiệm về asp.net và viết ứng dụng mobile và game unity.

Mình muốn mở một lớp học online tầm 5 người trở xuống cho các bạn nào muốn học hỏi lập trình.
Khóa học gồm:
+ web mvc api, web socket
+ làm quen với cơ sở dữ liệu sql,no sql(mongodb)
+ viết ứng mobile dụng bằng unity
+ viết game mobile bằng unity
+ viết ứng dụng mobile bằng native code

- Mình sẽ nhận email các bạn đăng ký để tạo nhóm học. ưu tiên các bạn đã có căn bản về c#
- học phí thì sau khi kết thúc khóa học. các bạn tiếp thu được bao nhiêu thì bạn trả mình bấy nhiêu (tùy tâm do đây là lớp học thử nghiệm)
- ưu tiên các bạn ở hà nội vì sẽ offline cafe bàn luận về các bài tập ..vv

- mình không giay theo một giáo trình có sẵn mà chỉ dạy theo kinh nghiệm làm việc để các bạn có thể làm một ứng dụng cũng như 1 game hoàn chỉnh cho mobile để thực hiện ý tưởng hay gì đó. vì vậy nhắc lại ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về c#

- mọi thông tin xin gửi về email : ducnv.viss@gmail.com