Hà Nội T3H triển khai chương trình "Điểm A cuối khóa" chỉ trong tháng 10 dảnh cho các bạn đam mê lập trình Web. Khi tham gia lớp này, các em sẽ hiểu rõ cách thức xây dựng một website. Và đặc biệt các em sẽ được làm việc với các nội dung thường được kiểm tra nhất vào cuối khóa tương đương với 5 buổi thực hành ở trường. Đăng ký tham gia tại đây: http://*******/forms/3gOhth85Sy

1. Đối tượng tham gia:

<font color="#141823">- Sinh viên khoa CNTT các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội

- Sinh viên cần bổ trợ thêm về cắt giao diện, MySQL

</font>2. Mục tiêu:<font color="#141823">
- Bổ trợ kiến thức các bạn đang bị hụt trên trường
- Giúp các bạn nắm chắc cơ chế hoạt động của 1 web hoặc ứng dụng trên server
- Giúp bạn vượt qua và đạt điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra trên lớp

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TOÀN FREE BAO GỒM 3 BUỔI:
+) Buổi 1: Dựng một trang HTML đơn giản.
+) Buổi 2: Kiến thức PHP & MySQL (select, insert)
+) Buổi 3: Kiến thức PHP & MySQL (update, delete)

LƯU Ý: ĐỂ NHẬN ĐƯỢC LỊCH HỌC, VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN CHÍNH XÁC
</font>