Đào tạo các khóa học lập trình chi phí thấp cho sinh viên (được hổ trợ học phí bởi tổ chức Asia Centre for Educational Planning (ACEP))

Cơ sở học tại nhà giáo viên ngay trâm tâm Q.10, TP. HCM thuận tiện đi lại.

Giáo viên là người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty nước ngoài, cũng như giảng dạy tại các trung tâm lập trình có uy tín trong TP. HCM.

Cho Sinh viên mượn laptop (trường hợp sinh viên có laptop cá nhân được giảm học phí hoặc tặng USP có giá trị tương đương)

Học lập trình theo phương pháp trực quan: "learning by doing"

Xem thêm khóa học tại CODE30s.com