Bạn đang lo lắng kiến thức trong trường không sát với thực tế?

Gặp khó khăn trong đồ án môn học mà không biết phải hỏi ai?

Bạn muốn sáng tạo ra những ứng dụng mới mang lại hiệu quả cho cuộc sống hằng ngày?

Hay bạn là một người đam mê game muốn tự viết cho mình những game cực chất mà ai ai cũng biết đến? ….

Hãy đến với khóa học lập trình android của myclass.vn sẽ giải quyết cho bạn tất tần tật những vẫn đề trên. Trong khóa học, giảng viên sẽ hệ thống hóa kiến thức một cách khoa học, dễ tiếp thu cho người mới bắt đầu, bổ sung nhiều kỹ năng chuyên môn sát với thực tế, rèn luyện tác phong lập trình chuyên nghiệp, giúp bạn phát triển những ý tưởng sáng tạo khi xây dựng ứng dụng di động.Sau khi kết thúc khóa học bạn sẽ:

- Nắm vững các kiến thức android

- Xây dựng nhiều ứng dụng thực tế sáng tạo, cũng như viết các game cực chất đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ hiện nay.

- Có đủ năng lực trở thành 1 lập trình viên chuyên nghiệp để ứng tuyển vào các công ty lập trình.

Xin giới thiệu với các bạn đoạn trailer giới thiệu khóa học lập trình android từ a đến z của myclass.vn:

https://youtu.be/fX84vWi6K74

Đề cương khóa học

Source Code Khóa Học

Source code khóa học android căn bản nâng cao

Chương I : Tổng quan về Android

Bài 1 : Giới thiệu về hệ điều hành android

Bài 2 : Cấu hình máy tính & Hướng dẫn download và cài đặt Android Studio phiên bản mới nhất

Bài 3 : Tìm hiểu cấu trúc thư mục trong android

Bài 4 : Chạy ứng dụng Android đầu tiên

Chương II : Hệ thống Layout và View trong android

Bài 5 : Tổng quan về Layout và View trong android

Bài 6: Hướng dẫn sử dụng LinearLayout

Bài 6.1: Hướng dẫn sử dụng LinearLayout (tiếp theo)

Bài 7 : Hướng dẫn sử dụng RelativeLayout

Bài 7.1: Hướng dẫn sử dụng RelativeLayout (tiếp theo)

Bài 8 : Hướng dẫn sử dụng FrameLayout

Bài 8.1 : Hướng dẫn sử dụng FrameLayout (tiếp theo)

Bài 9 : Hướng dẫn sử dụng GridLayout

Bài 9.1: Hướng dẫn sử dụng GridLayout (tiếp theo)

Bài 10 : Hướng dẫn sử dụng TableLayout

Bài 10.1: Hướng dẫn sử dụng TableLayout (tiếp theo)

Bài 11 : Hướng dẫn sử dụng Textview

Bài 11.1: Hướng dẫn sử dụng Textview(tiếp theo)

Bài 12: Hướng dẫn sử dụng Edittext

Bài 12.1: Hướng dẫn sử dụng Edittext (tiếp theo)

Bài 13 : Hướng dẫn sử dụng Button

Bài 13.1: Hướng dẫn sử dụng Button (tiếp theo)

Bài 13.2: Thực hành tổng hợp Button, TextView, EditText

Bài 14 : Xây dựng giao diện đăng nhậpXem trước

Bài 14.1: Thiết kê App máy tính đơn giảnXem trước

Bài 14.2: Thiết kê App máy tính đơn giản (tiếp theo)

Bài 15 : Tự tạo background bằng thư mục drawable

Bài 15.1 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Layer-List (thực hành)

Bài 15.2 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Selector

Bài 15.3 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Selector (thực hành)

Bài 15.4 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Level-List

Bài 15.5 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Level-List ( Thực hành )Xem trước

Bài 15.6 : Tự tạo background bằng thư mục drawable transition

Bài 15.7 : Tự tạo background bằng thư mục drawable transition ( Thực hành )

Bài 15.8 : Tự tạo background bằng thư mục drawable inset

Bài 15.9 : Tự tạo background bằng thư mục drawable inset ( Thực hành )

Bài 15.10 : Tự tạo background bằng thư mục drawable clip

BÀI 15.11 : Tự tạo background bằng thư mục drawable clip ( Thực Hành )

BÀI 15.12 : Tự tạo background bằng thư mục drawable scale

BÀI 15.13 : Tự tạo background bằng thư mục drawable scale ( Thực Hành )

BÀI 15.14 : Tự tạo background bằng thư mục drawable shape

BÀI 15.15 : Tự tạo background bằng thư mục drawable shape ( Thực Hành )

Bài 16: Cách sử dụng tài nguyên ( Provider Resource )

Bài 16.1 : Hướng dẫn xây dựng tính năng đa ngôn ngữ

Bài 17 : Hướng dẫn giao diện trên đa thiết bị

Bài 17.1 : Hướng dẫn giao diện trên đa thiết bị ( Thực hành )

Bài 18 : Hướng dẫn sử dụng CheckBox và RadioButton

Bài 19 : Hướng dẫn sử dụng RadioButton ( Thực hành )

Bài 20 : Hướng dẫn sử dụng CheckBox ( Thực hành )

Bài 21 : Hướng dẫn sử dụng Toggle Button

Bài 22 : Toggle Button ( Thực hành )

Bài 23 : Hướng dẫn sử dụng Processbar

Bài 24 : Hướng dẫn sử dụng Processbar ( Thực hành )

Bài 25 : Hướng dẫn sử dụng RatingBar

Bài 26 : Hướng dẫn sử dụng RatingBar ( Thực hành )

Bài 27 : Intent Android

Bài 28 : Intent explicit ( Thực hành )

Bài 29 : Intent implicit ( thực hành )

Bài 30 : Intent Filter

Bài 31 : Image Button

Bài 32 : Image Button ( Thực hành )

Bài 33 : Giới hiệu ứng dụng Flashlight

Bài 34 : Tạo trang Flash Screen ( Ứng dụng FlashLight )

Bài 35 : Tạo trang hiển thị Menu ( App FlashLight )

Bài 36 : Xây dựng chức năng Light ( App FlashLight )

Bài 37 : Warring Light ( App FlashLight )

Bài 38 : Polic Light và Traffic Light ( App FlashLight )

Bài 39 : Load nhạc ( App FlashLight )Xem trước

Bài 40 : Build ứng dụng lên thiết bị thật ( App FlashLight )

Bài 41 : Mở đèn Flash Camere ( App FlashLight )

Bài 42 : Hướng dẫn sử dụng Listview

Bài 43 : Load dữ liệu vào ListView

Bài 44 : Custom ListView với ArrayAdapter

Bài 45 : Custom ListView Với BaseAdapter

Bài 46 : Cách sử dụng ViewHolder trong Adapter

Bài 47 : Hướng dẫn sử dụng Gridview

Bài 48 : GridView ( thực hành )

Bài 49 : Hướng dẫn sử dụng ScrollView

Bài 50 : Hướng dẫn sử dụng ScrollView ( thực hành )

Bài 51: App Bar ( ActionBar , ToolBar)

Bài 52 : AppBar ( ActionBar, ToolBar ) thực hành

Bài 52 : Custom AppBar Sử Dụng Material ResourceXem trước

Bài 53 : Tạo Menu Trong AppBar

Bài 54 : Search View

Bài 55 : Provider AppBar

Bài 56 : Tabhost

Bài 57 : Tabhost ( thực hành )

Bài 58 : Home Button AppBar

Bài 59 : Hướng dẫn sử dụng ViewFlipperXem trước

Bài 60 : ViewFlipper ( thực hành )

Chương III : Tương tác giao diện và cơ sở dữ liệu

Bài 61 : Hướng dẫn sử dụng service trong android

Bài 62 : Service ( thực hành )

19 phút

Bài 63 : Hướng dẫn sử dung IntentService

Bai 64 : BoundService

Bài 65 : Giới thiệu về Fragment

Bài 66 : Hướng dẫn sử dụng Fragment

Bài 67 : Hướng dẫn truyền dữ liệu cho Framgment

Bài 68 : ViewPager

Bài 69 : ViewPager ( Thực hành )

Bài 70 : Animation ViewPager

Bài 71 : Khái niệm Save File

Bài 72 : Internal Storage ( bộ nhớ máy )

Bài 73 : Đọc dữ liệu từ bộ nhớ máy

Bài 74 : Ghi dữ liệu vào Cache

Bài 75 : Đọc dữ liệu từ Cache

Bài 76 : Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ

Bài 77 : Đọc dữ liệu từ thẻ nhớ

Bài 78 : Lưu dữ liệu hình ảnh

Bài 79 : Copy File

Bài 80 : SharedPreferences

Bai 81 : SharedPreferences ( thực hành )

Bài 82 : SQLite

Bài 83 : Kết nối database SQLite và thêm dữ liệu

Bài 84 : Lấy dữ liệu từ SQLite

Bài 85 : Xóa dữ liệu trong SQLite và áp dụng Context Menu

Bài 86 : Cập Nhật SQLite và ActivityForResult

Bài 87 : Content Provider

Bài 88 : Content Provider ( tt )

Chương IV : Đa tiến trình trong Android

Bài 89 : Thread Trong Android

Bài 90 : AsyncTask

Bài 91 : Broadcast Receiver

Bài 92 : Broadcast Receiver ( tt )

Bài 93 : Custom Broadcast Receiver

Bài 94 : Connect Internet

Bài 95 : Connect Internet ( tt )

Bài 96 : XML và Parser XML

Bài 97 : Parser XML ( tt )

Bài 98 : JSON và Parser JSON

Bài 99 : : JSON và Parser JSON ( tt )

Chương V : Chuyển động và hiệu ứng trong Android

Bài 100 : Khai báo Animation trong Android

Bài 101 : Animator Android

Bài 102 : Translation Anim

Bài 103 : Scale Anim

Bài 104 : Rotation Anim

Bài 105 : Tạo động Anim

Bài 106 : Drawer Menu

Bài 107 : Tabhost, ViewPager

Chương VI : Google Map và Google Cloud Messaging

Bài 108 : HƯớng dẫn sử dụng Google Map trong Android

Bài 109 : Thêm Google Map Vào Ứng Dụng

Bài 110 : Thêm Marker Vào Google Map

Bài 111 : Camera Google Map

Bài 112 : Shapes Google Map

Bài 113: Hướng dẫn sử dụng Google Cloud Messaging

Bài 114: Google Cloud Messaging ( tt )

Chương VII : Cảm biến trong Android ( Sensor )

Bài 115: Các loại cảm biến trong Android

Bài 67 : Cảm biến trường gần

Bài 68 : Cảm biến trọng lực

Bài 69 : Cảm biến lắc

Bài 70 : Cảm biến ánh sáng

Bài 71 : Cảm biến môi trường

Bài 72: Hướng dẫn upload app lên play store

Để chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang, tạo cho mình bước đột phá trong lĩnh vực lập trình android hãy nhanh tay đăng ký khóa học lập trình android tại myclass.vn bạn nhé! [IMG]images/smilies/smile.png[/IMG]