trước nay mình vẫn làm bài tập trên dev C ,mình có cài sang visual studio 2015 nhưng khi tải về máy và cài đặt thì bị báo lỗi..có thể giúp mình với không? . Sau đó mình chuyển qua dùng visual stdio 2013 khi cài đặt hoàn thành thì mình chạy vài chương trình máy tính báo một lỗi chung là "the system can not find path"..Ngọc Danh thân