Các bạn tham khảo nội dung khóa học "Automation use Selenium" tại TesterToday nhé. Giảng viên chính là admin forum testervn.com, dạy kỹ càng, nhiệt tình khỏi chê.
------------------------------------------------
Buổi 1: Giới thiệu và quy trình về kiểm thử tự động
- Automation testing là gì?
- Vai trò của Automation testing
- Khi nào không thực hiện kiểm thử tự động?
- Bẫy dành cho người phụ trách Test
- Automation Process
Buổi 2+3: Selenium IDE
Buổi 4: Selenium RC
Buổi 5: Cấu hình và cài đặt các công cụ
Buổi 6+7: Java cơ bản
Buổi 8+9+10: Selenium WebDriver
Buổi 11+12: Automation Framework
Buổi 13: Log4j
Buổi 14+15: TestNG Framework
Buổi 16: Cross-Browser Testing with Selenium Grid 2.0
Buổi 17+18: Maven
Buổi 19: GitHub
Buổi 20+21: Continuous Integration
Buổi 22: Kiểm tra thực hành Automation Testing
Buổi 23+24: [Chuyên đề]: Automation Testing for Android

Ai quan tâm liên hệ mình qua skype: nguyensimtb hoặc sđt: 0168 834 8589