Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.

Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình

Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.

 1. ĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTT - Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh các vấn đề về định hướng, đào tạo và việc làm ngành CNTT.

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Đào tạo CNTT

   (2 Đang xem)

   Đào tạo CNTT để bạn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến đào tạo trong lĩnh vực CNTT. Học gì, học như thế nào và các bình luận sẽ giúp bạn lựa chọn một con đường phù hợp.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 511
   • Bài viết: 2,521
  2. Kinh nghiệm CNTT để chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm hoặc những bài học từ kinh nghiệm sống của bạn đối với ngành nghề CNTT. Nơi bạn muốn mọi người cho mình một lời khuyên từ kinh nghiệm thực tế.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 443
   • Bài viết: 2,871
  3. Hội thảo, Chuyên đề và Các cuộc thi CNTT là diễn đàn để các công ty, trung tâm, hoặc cộng đồng C Việt đưa các chương trình hội thảo, các chuyên đề về CNTT MIỄN PHÍ hoặc thông tin các cuộc thi CNTT

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 10
  4. Tuyển dụng - Việc làm CNTT dành cho các tổ chức, công ty có đầy đủ thông tin pháp lý đăng tuyển, tìm kiếm, bình luận các vấn đề liên quan đến việc làm ngành CNTT.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,865
   • Bài viết: 3,388
  5. Việc làm IT(tự do) dành cho các cá nhân, tổ chức không có đầy đủ thông tin pháp lý thuê người làm tự do như thê làm đồ án, thuê làm ứng dụng phục vụ công việc, hoặc cần tìm người cộng tác xây dựng dự án, ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 335
   • Bài viết: 628
   
 2. LẬP TRÌNH VISUAL C# - Lập trình Visual C#, bạn có thể chia sẻ, tìm kiếm, và trao đổi các vấn đề lập trình Visual C# như: Windows Application, Web với ASP.NET, Windows Mobile, ...

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Nhập môn lập trình C#, ASP.NET là diễn đàn dành cho người mới nhập môn(hoặc những người không muốn tuân thủ chặt chẽ luật lệ tham gia) trao đổi, thảo luận về lập trình C#, lập trình ASP.NET-C#.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4,548
   • Bài viết: 17,983
  2. Thắc mắc lập trình C# là diễn đàn để bạn chia sẻ và thảo luận các vấn đề liên quan đến lập trình C#. Các rắc rối và sự cố gặp phải trong việc lập trình C#.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 12,009
   • Bài viết: 64,058
  3. Thắc mắc lập trình ASP.NET là diễn đàn để bạn thắc mắc, trao đổi và chia sẻ các vấn đề liên quan đến lập trình web bằng ASP.NET sử dụng ngôn ngữ C#.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2,299
   • Bài viết: 10,256
  4. Lập trình Windows Mobile bằng C# để chia sẻ, thảo luận các vấn đề liên quan đến lập trình Windows Mobile bằng sử dụng ngôn ngữ lập trình C#.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 129
   • Bài viết: 409
  5. Diễn đàn để bạn chia sẻ các thủ thuật, mẹo vặt, hướng dẫn bổ ích liên quan đến lập trình C#, ASP.NET.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 528
   • Bài viết: 2,864
  6. Dự án & Source code C#, ASP.NET là diễn đàn để bạn chia sẻ các dự án, mã nguồn do bạn xây dựng hoặc sưu tầm được về C# hoặc ASP.NET

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 391
   • Bài viết: 2,180
  7. Đây là diễn đàn chia sẻ, thảo luận và tìm kiếm những ebooks hay những website phục vụ cho việc học C#, ASP.NET và Windows Mobile.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 394
   • Bài viết: 1,719
   
 3. LẬP TRÌNH OBJECTIVE-C - Lập trình Objective-C, bạn có thể chia sẻ, tìm kiếm, và thảo luận về lập trình Objective-C, lập trình Mac OS X, và Mac iOS.

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Nhập môn lập trình Objective-C là diễn đàn dành cho người mới nhập môn(hoặc những người không muốn tuân thủ chặt chẽ luật lệ tham gia) trao đổi, thảo luận về lập trình Objective-C cho Mac OSX, Iphone, Ipad.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 54
   • Bài viết: 165
  2. Diễn đàn để bạn chia sẻ và thảo luận các vấn đề liên quan đến IPhone, Ipad, IPod, và Mac OS X.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 70
   • Bài viết: 160
  3. Diễn đàn để bạn chia sẻ và thảo luận các vấn đề liên quan đến lập trình Objective-C. Các rắc rối và sự cố gặp phải trong việc lập trình Objective-C cho Mac OSX, Iphone, Ipad

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 101
   • Bài viết: 311
  4. Diễn đàn để bạn chia sẻ các thủ thuật, mẹo vặt, hướng dẫn bổ ích liên quan đến lập trình Objective-C

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 29
   • Bài viết: 43
  5. Nơi chia sẻ, thảo luận, và tìm kiếm các công cụ, tài liệu cho lập trình Objective-C

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 37
   • Bài viết: 164
   
 4. LẬP TRÌNH JAVA - Lập trình Java là diễn đàn để bạn chia sẻ thảo luận về lập trình trên ngôn ngữ Java

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Nhập môn lập trình Java là diễn đàn dành cho người mới nhập môn(hoặc những người không muốn tuân thủ chặt chẽ luật lệ tham gia) trao đổi thảo luận về lập trình Java (bao gồm cả Android)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 404
   • Bài viết: 1,129
  2. Thắc mắc lập trình Java là diễn đàn để bạn chia sẻ và thảo luận các vấn đề liên quan đến Java và các rắc rối gặp phải trong quá trình sản xuất phần mềm.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 337
   • Bài viết: 1,082
  3. Lập trình Android và Java Mobile Là diễn đàn để bạn chia sẻ và thảo luận các vấn đề trong lập trình Android, hoặc Java Mobile

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 147
   • Bài viết: 464
  4. Tutorials và Thủ thuật lập trình Java là diễn đàn để bạn chia sẻ các thủ thuật, mẹo vặt, hướng dẫn bổ ích liên quan đến lập trình Java (bao gồm cả Android)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 57
   • Bài viết: 264
  5. Dự án & Source code Java là diễn đàn để bạn chia sẻ các dự án, mã nguồn do bạn xây dựng hoặc sưu tầm được viết bằng Java (bao gồm cả Android)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 31
   • Bài viết: 86
  6. Công cụ, ebooks Java là diễn đàn để chia sẻ, thảo luận và tìm kiếm các ebooks, công cụ lập trình Java (bao gồm cả Android)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 43
   • Bài viết: 178
   
 5. LẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NET - Lập trình Visual C++, bạn có thể chia sẻ, tìm kiếm, và trao đổi các vấn đề Lập trình C/C++ trực quan với Visual C++

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Diễn đàn để bạn trao đổi, thảo luận các vấn đề của Visual C++ và Visual C++.NET.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3,105
   • Bài viết: 12,931
  2. Diễn đàn để bạn trao đổi, thảo luận về các kỹ thuật Windows API, Windows Message và Windows Hooks.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 344
   • Bài viết: 1,617
  3. Lập trình Virus & Anti-Virus để bạn trao đổi, thảo luận về cách lập trình Virus & Anti-Virus cho Windows OS.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 49
   • Bài viết: 505
  4. Diễn đàn để bạn chia sẻ các thủ thuật, hướng dẫn, các mẹo vặt liên quan đến Visual C++, hoặc C++.NET.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 105
   • Bài viết: 820
  5. Dự án & Source code VC++ là diễn đàn để bạn chia sẻ các dự án, mã nguồn do bạn xây dựng hoặc sưu tầm được viết bằng VC++

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 96
   • Bài viết: 531
  6. Công cụ, ebooks VC++

   (1 Đang xem)

   Diễn đàn để bạn tìm kiếm và chia sẻ các công cụ và tài liệu, ebooks, phục vụ cho lập trình Visual C++ và Visual C++.NET.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 192
   • Bài viết: 983
   
 6. LẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0X - Diễn đàn chia sẻ và thảo luận về C/C++ đại cương. ANSI C, ISO C++, ISO C++0X

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Đây là diễn đàn dành cho người mới nhập môn (hoặc những người không muốn tuân thủ chặt chẽ luật lệ tham gia) trao đổi, thảo luận về lập trình C/C++

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9,762
   • Bài viết: 47,439
  2. Thắc mắc CTDL & Giải thuật để chia sẻ và thảo luận các rắc rối liên quan đến Cấu trúc dữ liệu, Giải thuật, hoặc cách triển khai thuật toán cụ thể.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Bạn đã có code, bạn muốn mọi người góp ý, sửa lỗi giúp, đóng góp thêm cách làm tốt hơn, ... Hãy gửi nó vào đây.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Diễn đàn để chia sẻ các thủ thuật, hướng dẫn và mã nguồn liên quan đến Lập trình C, Lập trình C++, Lập trình C++0x

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  5. Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật để bạn chia sẻ các thủ thuật, mẹo vặt, hướng dẫn bổ ích liên quan đến cấu trúc dữ liệu, giải thuật.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  6. Tài liệu, ebooks và công cụ để bạn chia sẻ công cụ, phần mềm, và tài liệu lập trình C/C++/C++0x

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 93
   • Bài viết: 93
   
 7. LẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMING - Linux đã nhanh chóng trở thành hệ điều hành an toàn và phổ biến hiện nay. Nếu bạn yêu thích lập trình C/C++ và linux thì đây là diễn đàn lý tưởng cho bạn!

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Shell linux là một ngôn ngữ thông dịch rất mạnh mẽ, cú pháp gần gũi với C. Diễn đàn này là nơi trao đổi liên quan đến sử dụng, lập trình shell script trên Linux.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Diễn đàn để bạn trao đổi về lập trình C, lập trình C++ trên Linux. Phát triển Linux và ứng dụng trên Linux sử dụng C/C++.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Diễn đàn này để bạn chia sẻ, trao đổi các thủ thuật, mã nguồn hoặc các hướng dẫn liên quan đến lập trình trên Linux.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  4. Diễn đàn để bạn chia sẻ, trao đổi về các công cụ, các tài liệu (ebooks) liên quan đến lập trình trên Linux.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 6
   
 8. DATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASE - Nơi để chia sẻ và thảo luận về Database và Reporting. Các rắc rối gặp phải, các vấn đề khó giải quyết liên quan đến các hệ quản trị Database và Reporting.

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Thắc mắc đại cương của Database & Reporting để bạn chia sẻ và thảo luận các vấn đề chung nhất về Database và Reporting

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Thắc mắc Oracle để bạn chia sẻ, thảo luận về Oracle, các rắc rối và triển khai với Oracle.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access để bạn chia sẻ và thảo luận về Microsoft SQL Server & Microsoft Access. Các rắc rối, cách triển khai cụ thể với Microsoft SQL Server & Microsoft Access.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thắc mắc MySQL và SQLite để bạn chia sẻ và thảo luận các vấn đề liên quan đến MySQL và SQLite. Các rắc rối gặp phải, các cách triển khai cụ thể với MySQL và SQLite.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Thủ thuật, Tutorials Database để bạn chia sẻ các thủ thuật, mẹo vặt và các hướng dẫn bổ ích về Database.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 4
  6. Tài liệu, ebooks DB

   (1 Đang xem)

   Nơi để bạn chia sẻ các tài liệu, ebooks về xây dựng và triển khai Database

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 146
   • Bài viết: 146
   
 9. THẢO LUẬN CHUNG - Các thảo luận chung trong ngành CNTT.

  Tiêu đề
   
  Bài viết cuối
  1. Nếu bạn không biết đưa bài thảo luận của mình vào mục nào thì đưa nó vào đây.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 501
   • Bài viết: 503
  2. Trong cuộc hành trình của chúng ta ở đây, English là một rào cản mà không thể không vượt qua. Nơi đây giúp bạn chia sẻ và học hỏi thêm về English - Tiếng anh cho dân CNTT

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 8
  3. Giới thiệu Website, sản phẩm của bạn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9,347
   • Bài viết: 9,358
   

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang kích hoạtThành viên đang kích hoạt

Hiện đang có 57 người trực tuyến. 0 Thành viên 57 Khách viếng thăm

Nhiều người truy cập nhất là 7,231, 24-05-2024 lúc 12:12 AM.

Thống kê Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trìnhThống kê Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình

Chủ đề
48,538
Bài viết
187,885
Thành viên
1,645
Thành viên kích hoạt
14

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, justforyou