UBND tỉnh Cà Mau vừa có thoả thuận gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chiến thuật đầu tư tuyến bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức đầu tư 11.145 tỷ việt nam đồng đi theo hình thức tích hợp giữa đầu tư công và dự án theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công tư (PPP) xuất hiện sự tham gia góp vốn của phòng nước.

dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc đề nghị dự án đi theo phương án phối kết hợp giữa dự án công cũng như đầu tư PPP xuất hiện sự tham gia góp vốn ở trong nhà nước một nửa.tìm hiểu thêm : dự án TNR Amaluna Trà Vinh ra mắt Bảng Báo Giá mới đến người tiêu dùng

tại hạ tầng thống nhất về phương án phía tuyến đường giữa Bộ hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) cũng như nhiều tỉnh đồng bằng con sông Cửu Long, dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, có điểm đầu trên Km91+200 nối trong mặt đường tỉnh 978 trực thuộc tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối tại Km137+700 nối với tuyến đường hạn chế Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau, bên cắt ngang thời kỳ 1 là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy thêm, thời điểm qua, tỉnh Cà Mau sẽ phối với nhiều cơ quan, bộ phận liên quan tìm tòi nhiều chiến thuật đầu tư cùng với 3 kịch bản được nêu ra nhằm quan tâm đến, suy nghĩ cũng như lựa chọn.

thứ nhất khi là đầu tư theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) cũng như không có sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước.

Thứ hai khi là dự án theo phân khúc đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như xuất hiện sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước một nửa từ Ngân sách chi tiêu trung ương giúp đỡ, vốn do người mua thu xếp một nửa.

Thứ ba là dự án theo phương thức công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) tích hợp cùng với dự án công. dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc bóc khiến 2 dự án công trình thành phần: dự án công trình thành phần 3a đc dự án công (đầu tư các cầu lớn cũng như nút giao khác mức, thực hiện vào thời điểm 2021 - 2025; tổng mức dự án sơ bộ 2.730 tỷ đồng, dùng Ngân sách chi tiêu trung ương giúp đỡ địa phương); dự án công trình bộ phận 3b dự án đi theo hình thức giấy tờ BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự kết nối góp vốn trong phòng nước 1/2 từ giá thành trung ương giúp đỡ, tương đương 4.363 tỷ đồng (còn lại 1/2 là vốn quý khách tự thu xếp). thời gian hoàn vốn mang lại dự án công trình thành phần 3b dự định khi là 15 năm 5 tháng; thời điểm thực hành dự án từ 2021 - 2024.

theo UBND tỉnh Cà Mau, qua phân tích đánh giá 3 giải pháp đầu tư nhận thấy để gia công dự án dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong thời kỳ 2021 - 2025 theo phương thức cộng đồng hóa, đáp ứng sự khả thi, thu hút và phát huy nguồn lực xã hội dự án cấu trúc cơ sở giao thông thì chiến thuật phối kết hợp giữa dự án công và đầu tư đi theo phương thức đối tác doanh nghiệp công - tư xuất hiện sự tham gia góp vốn của nhà nước 1/2 là khả thi nhất. chiến thuật dự án này đã được các UBND địa phương liên tục bao gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc cùng với Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành chi tiết của tỉnh Bạc Liêu về chiến thuật dự án dự án, liên tục phía tuyến đường cũng như đã Ra đời Ban chỉ đạo, Tổ nhằm việc Ban lãnh đạo, mời nhiều Chuyên Viên, nhiều bộ phận chi tiết tham gia. lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã thống nhất ứng trước Chi tiêu địa phương để thực hành những giấy tờ thủ tục sắp đến đầu tư và bồi thường, giải phóng mặt bằng mang đến dự án công trình.đọc thêm : Gò Công xuất hiện siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công sức hút đông đảo quý khách

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Thủ tướng Chính phủ sẽ bàn giao UBND tỉnh Cà Mau công ty trì sắp tới đầu tư dự án công trình, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ thống nhất ủng hộ việc giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan ngôi nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án. thế cho nên, để đảm bảo hợp với quy tắc pháp lý về đầu tư công và dự án đi theo phương thức công ty đối tác công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ cân nhắc giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan căn nhà nước xuất hiện thẩm quyền triển khai dự án công trình.

tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là con đường trục dọc trong chốn Đồng bằng con sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng phát triển mạng con đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 cũng như kim chỉ nan cho năm 2030. Việc đầu tư tuyến đường đường cao tốc này sẽ tham gia thông đường đường cao tốc Bắc - Nam mặt Đông từ thành phố - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, góp thêm phần hoàn toàn mạng lưới cơ sở giao thông trong khu vực, kết nối những trung tâm TP. Hồ Chí Minh lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. cùng với, kết nối các đường cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch giá chỉ - Bạc Liêu, cải thiện thực trạng ùn tắc cơ sở giao thông trong khu vực, tạo ĐK xúc tiến đi lên tài chính - văn hóa - cộng đồng địa điểm Tây Nam Bộ.