Chữ ký số là dạng chữ ký điện tử, dựa trên kỹ thuật mã hóa công khai. Nó đóng vai trò như chữ ký đối có cá nhân hay con dấu đối với đơn vị và được thừa nhận về mặt pháp lý. Mỗi tài khoản tiêu dùng đều mang 1 cặp khóa bao gồm: Khóa Công khai và Khóa Bảo mật. Khóa Công khai tiêu dùng để giám định Chữ ký số, chính xác các bạn của Chữ ký số. Khóa Bảo mật sử dụng để tạo Chữ ký số. Hiện nay , những đơn vị coi Chữ ký số như một công nghệ chuẩn xác , đảm bảo an ninh, đảm bảo an toàn cho đàm phán qua internet, nó khắc phục chu toàn dữ liệu và là chứng cứ chống chối bỏ nghĩa vụ trên nội dung đã ký, giúp tổ chức yên tâm với giao dịch của mình. Việc vận dụng Chữ ký số đã hạn chế giá tiền công văn giấy tờ theo lối truyền thống, giúp các công ty tiện dụng hơn trong hành lang pháp lý, đàm phán qua mạng có Cơ quan thuế , hải quan , ngân hàng điện tử,…
Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn về chữ ký số và định dạng văn bản điện tử ký số

Xem thêm: https://kekhaidientu.com/bang-bao-gi...y-so-vnpt.html