Em đọc sách thấy có bài này:
"cho 1 đồ thị có hướng N đỉnh biểu diễn dạng ma trận kề
xác định xem có tồn tại đỉnh nào mà tất cả mọi đỉnh khác đều có đường đi đến nó, và từ nó k đi đc đến đỉnh nào khác". Yêu cầu tốc độ chạy O(N)
Em làm được đây rồi nhưng mà không biết có được O(n) không mà cũng không biết là nó đúng với mọi trường hợp không nữa
http://www.mediafire.com/view1203e3812xpafe/UNISINKS.CPP
Mọi người giúp em với