Phỏm Offline, Đây là trò chơi bài 52 lá của Việt Nam !...Cho PC
link to download:
http://sourceforge.net/projects/phom