Mình có tìm được source cài đặt thuật toán biến đổi nhanh fft viết trên VC++6.0 nhưng khi biên dịch nó báo lỗi(lỗi này hình như là do thiếu hàm main).
Các bạn chỉ mình cách khắc phục đi.(Hướng dẫn mình viết hàm main cho bài này đi)
Thanks. [IMG]images/smilies/kiss.gif[/IMG]