Cần source của chương trình quản lý quán internet. Bác nào có share cho em qua mail: hoanhtucmg@gmail.com
Cảm ơn các bác trước. Ngôn ngữ gì cũng được