Chào các anh chị, em đang tìm hiểu hook IAT. Em muốn bảo vệ 1 folder, không cho xóa, thay đổi các file trong đó. Em đã thay được bảng import của các tool em viết ra nhằm test xóa và thay đổi file. Nhưng em không biết task manger, explorer dùng các hàm api gì để xóa file, thay đổi file, tắt process. Em hỏi có mấy anh bảo dùng olly để debug xem nó dùng hàm gì, nhưng em chỉ biết cơ bản về olly nên không biết debug kiểu nào. Mong anh chị gúp đỡ.
Em xin cảm ơn trước.