cho mình hỏi có phaitrojojrtrojjan không ạ ! và cách phòng chống nó như thế nào ạ !

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 26-09-2015 lúc 09:03 AM - - -

Mình có tải 1 thư mục nén ! khi mình không giải nén thì quét virut không phát hiện gì ! chỉ khi giải nén nó ra thì diệt vỉut lại báo như thế ạ