Chào mọi người, mình sử dụng closehandle để đóng lại một tiến trình nhưng sao không được(với ảnh bên dươi). Nó bị crash nhưng nếu sử dụng 2 dòng gạch xanh xanh ở trên thì vẫn được.Cảm ơn các bạn.