Có bạn nào trợ giúp mình viết 1 ứng dụng. Chương trinh minidownload viết bằng c++ hok? Minh đang rất cần bạn nào làm dùm mình mình cảm ơn rất nhiều. Mình sẽ cảm ơn bằng 1 cái card 100k hoặc ở sài gòn thì đi cafe làm quen luôn ^^