Dear anh em!

Mình đang làm chương trính giải nén các file nén dạng

.Z or .tar.Z
.z or .gz
.bz2
.zip
.tar
.tgz
Mọi người có biết thư viện opensource nào cho C++ không?