Mình muốn được chỉ cách sử dụng 2 công cụ vntagger và vntokenizer bằng dòng lệnh cmd hoặc shell cũng được, Mình đọc hướng dẫn chạy hoài ko được
https://bbuseruploads.s3.amazonaws.c...-binary.zip%22