Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  JAVA Giải phương trình bậc nhất 2 ẩn CODE BY MIZZ1233

  Sử dụng gói AWT, sử dụng import java.awt.*


  Mã:
  import java.awt.*;import java.awt.event.*;public class PTBAC1 {private static Frame f;  private static Label l1,l2,l3,l4,l5,l6;  private static Button b1,b2;  private static TextField t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7;  private static class ActionHandler implements ActionListener  {    public void actionPerformed(ActionEvent a0)    {            if(a0.getSource()==b1)      {                float a = (Float.parseFloat(t1.getText()));        float b = (Float.parseFloat(t2.getText()));        float c = (Float.parseFloat(t3.getText()));        float a1 = (Float.parseFloat(t4.getText()));        float b1 = (Float.parseFloat(t5.getText()));        float c1 = (Float.parseFloat(t6.getText()));        float d=0, d1=0, d2=0;        d= a*b1 - a1*b;        d1= c*b1 - c1*b;        d2 =a*c1 - a1*c;        if(d!=0)          {              float e= d1/d;            float e1= d2/d;            t7.setText (String.valueOf("PHUONG TRINH CO 1 NGHIEM X = "+e+"; y= " +e1));            t7.setEditable(false);          }          else if((d==0&&d1!=0) || (d==0&&d2!=0))          {            t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO NGHIEM"));            t7.setEditable(false);          }          else if(d==0&&d1==0&&d2==0)          {            t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO SO NGHIEM"));            t7.setEditable(false);                     }                  }                if(a0.getSource()==b2)        {        System.exit(0);        }    }  }  public static void main(String[] args)  {    ActionHandler act =new ActionHandler();    f=new Frame("PHUONG TRINH BAC 1");    l1=new Label("Nhap A:");    l2=new Label("Nhap B:");    l3=new Label("Nhap C:");    l4=new Label("Nhap A1:");    l5=new Label("Nhap B1:");    l6=new Label("Nhap C1:");        b1=new Button("KQ");    b2=new Button("THOAT");    t1=new TextField(25);    t2=new TextField(25);    t3=new TextField(25);    t4=new TextField(25);    t5=new TextField(25);    t6=new TextField(25);    t7=new TextField(25);        f.setLayout(new GridLayout(8,2));    b1.addActionListener(act);    b2.addActionListener(act);    f.add(l1);    f.add(t1);    f.add(l2);    f.add(t2);    f.add(l3);    f.add(t3);    f.add(l4);    f.add(t4);    f.add(l5);    f.add(t5);    f.add(l6);    f.add(t6);    f.add(b1);    f.add(t7);    f.add(b2);    f.pack();    f.show();    f.addWindowListener(new WindowAdapter()    {      public void windowClosing(WindowEvent event)      {        f.dispose();        System.exit(0);      }    });  }}

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Đang ở
  89 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội
  Bài viết
  0
  Code này viết chơi để giải bài toán + làm quen với awt thì hoàn toàn ko vấn đề gì. Nhưng nếu làm thật hoặc lấy điểm thì thực sự còn nhiều vấn đề cần phải bàn tới.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi mizz1233
  Sử dụng gói AWT, sử dụng import java.awt.*


  Mã:
  import java.awt.*;import java.awt.event.*;public class PTBAC1 {private static Frame f;  private static Label l1,l2,l3,l4,l5,l6;  private static Button b1,b2;  private static TextField t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7;  private static class ActionHandler implements ActionListener  {    public void actionPerformed(ActionEvent a0)    {            if(a0.getSource()==b1)      {                float a = (Float.parseFloat(t1.getText()));        float b = (Float.parseFloat(t2.getText()));        float c = (Float.parseFloat(t3.getText()));        float a1 = (Float.parseFloat(t4.getText()));        float b1 = (Float.parseFloat(t5.getText()));        float c1 = (Float.parseFloat(t6.getText()));        float d=0, d1=0, d2=0;        d= a*b1 - a1*b;        d1= c*b1 - c1*b;        d2 =a*c1 - a1*c;        if(d!=0)          {              float e= d1/d;            float e1= d2/d;            t7.setText (String.valueOf("PHUONG TRINH CO 1 NGHIEM X = "+e+"; y= " +e1));            t7.setEditable(false);          }          else if((d==0&&d1!=0) || (d==0&&d2!=0))          {            t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO NGHIEM"));            t7.setEditable(false);          }          else if(d==0&&d1==0&&d2==0)          {            t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO SO NGHIEM"));            t7.setEditable(false);                     }                  }                if(a0.getSource()==b2)        {        System.exit(0);        }    }  }  public static void main(String[] args)  {    ActionHandler act =new ActionHandler();    f=new Frame("PHUONG TRINH BAC 1");    l1=new Label("Nhap A:");    l2=new Label("Nhap B:");    l3=new Label("Nhap C:");    l4=new Label("Nhap A1:");    l5=new Label("Nhap B1:");    l6=new Label("Nhap C1:");        b1=new Button("KQ");    b2=new Button("THOAT");    t1=new TextField(25);    t2=new TextField(25);    t3=new TextField(25);    t4=new TextField(25);    t5=new TextField(25);    t6=new TextField(25);    t7=new TextField(25);        f.setLayout(new GridLayout(8,2));    b1.addActionListener(act);    b2.addActionListener(act);    f.add(l1);    f.add(t1);    f.add(l2);    f.add(t2);    f.add(l3);    f.add(t3);    f.add(l4);    f.add(t4);    f.add(l5);    f.add(t5);    f.add(l6);    f.add(t6);    f.add(b1);    f.add(t7);    f.add(b2);    f.pack();    f.show();    f.addWindowListener(new WindowAdapter()    {      public void windowClosing(WindowEvent event)      {        f.dispose();        System.exit(0);      }    });  }}
  Bạn dùng kiểu float làm gì, sao không dùng kiểu double???
  Thứ hai là không thấy bạn catch cái ngoại lệ NumberFormatException
  Đấy là còn chưa nói đến vấn đề internationalization và localization.

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •