Ý tưởng của mình là chia công việc cho các máy tính rồi tập hợp lại, anh em góp ý giúp mình để mình rút kinh nghiệm nhé [IMG]images/smilies/online.gif[/IMG]Client
Server

Code Project

Project