Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Cách dùng Sprite trong Java Mobile Game

  Sprite in J2ME Game

  Saturday, 29. August 2009, 22:48:50

  Một ví dụ đơn giản về cách dùng Sprite trong Mobile Game:
  ExampleGameCanvas.java


  Mã:
  package com.game;import javax.microedition.lcdui.*;import javax.microedition.lcdui.game.*;/** * * @author SmallCode_ws */public class ExampleGameCanvas extends GameCanvas implements Runnable { private boolean isPlay;  // Game Loop runs when isPlay is true private long delay;    // To give thread consistency private int currentX, currentY; // To hold current position of the 'X' private int width;    // To hold screen width private int height;    // To hold screen height // Sprites to be used private Sprite sprite; private Sprite nonTransparentSprite; // Constructor and initialization public ExampleGameCanvas() throws Exception { super(true); width = getWidth(); height = getHeight(); currentX = width / 2; currentY = height / 2; delay = 20;try{// Load Images to Sprites Image image = Image.createImage("/1.png"); sprite = new Sprite (image,80,80);  Image imageTemp = Image.createImage("/2.png"); nonTransparentSprite = new Sprite (imageTemp,80,80);  }catch(Exception e){  System.out.println("Image Load error");  } }// Automatically start thread for game loop public void start() { isPlay = true; Thread t = new Thread(this); t.start(); }public void stop() {  isPlay = false;} // Main Game Loop public void run() { Graphics g = getGraphics(); while (isPlay == true) {  input(); drawScreen(g); try { Thread.sleep(delay); } catch (InterruptedException ie) {} }}// Method to Handle User Inputs private void input() { int keyStates = getKeyStates(); sprite.setFrame(0); // Left if ((keyStates & LEFT_PRESSED) != 0) { currentX = Math.max(0, currentX - 1);  sprite.setFrame(1); }// Right if ((keyStates & RIGHT_PRESSED) !=0 ) if ( currentX + 5 < width) { currentX = Math.min(width, currentX + 1); sprite.setFrame(3); }// Up if ((keyStates & UP_PRESSED) != 0) { currentY = Math.max(0, currentY - 1); sprite.setFrame(2); }// Down if ((keyStates & DOWN_PRESSED) !=0) if ( currentY + 10 < height) { currentY = Math.min(height, currentY + 1); sprite.setFrame(4); }}// Method to Display Graphics private void drawScreen(Graphics g) { g.setColor(0xFF0000); g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight()); g.setColor(0x0000ff); // display sprites sprite.setPosition(currentX,currentY); sprite.paint(g); nonTransparentSprite.paint(g); flushGraphics(); }}
  GCanvas.java


  Mã:
  package com.game; import javax.microedition.midlet.*;import javax.microedition.lcdui.*; /** * @author SmallCode_ws */public class GCanvas extends MIDlet {  private Display display;   public void startApp() {    try {display = Display.getDisplay(this);ExampleGameCanvas gameCanvas = new ExampleGameCanvas();gameCanvas.start();display.setCurrent(gameCanvas);} catch (Exception ex) {System.out.println(ex);}  }public Display getDisplay() { return display; }  public void pauseApp() {  }   public void destroyApp(boolean unconditional) {    exit();  }  public void exit() { System.gc(); destroyApp(false); notifyDestroyed(); }}

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Nếu như bạn hiểu thì bạn nên giải thích đoạn mã trên để làm gì, nếu như ko hiểu thì bạn nên trích nguồn bài viết hoặc move sang...diễn đàn về Java.

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •