Mình mới tìm hiểu về lập trình Android, các pro cho mình hỏi android có kết nối được với SQL sever không vậy?
Có ai lập trình bằng ngôn ngữ delphi không vậy?

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 22-08-2015 lúc 10:23 AM - - -

các pro giúp mình với