xin cac ban giup do
minh lap trinh android, php, mysql nhung code bị phản đối.
có ai có cách gỡ rối, hay có code mới cho mình xin
cám ơn.