Bạn đang muốn thiết kế chức năng như thế này:

Để liệt kê (ListView) để cung cấp chức năng đa-box (Nhiều lựa chọn) của các Adapter, vì vậy bạn có thể dễ dàng làm cho ListView hỗ trợ tính năng đa lựa chọn. Ngoài ListView, Adapter cũng có thể được sử dụng trong GridView.
Các bạn download code tại:

http://xuanpdu.com/vi-du-android-multichoice-adapter/
Chúc các bạn thành công